Force.com פיתוח ב

Force.com היא פלטפורמת פיתוח, המוצעת כ-PaaS ומשמשת לבניית יישומים עסקיים חדשניים.

פלטפורמה מרובת משתמשים ובסיס נתונים מנוהל, המאפשרת בין היתר: בנייה קלה של יישומים בכלים מתקדמים, יישום אינטגרציה לכלים ולמערכות, ניהול תהליכים, ניהול קהילות ועוד.

הפלטפורמה מאפשרת להקים יישומים בקלות, תוך תמיכה במגוון שפות, התאמה למכשירים שונים, חיבור ליישומי Salesforce מגוונים כמו גם חיבור ליישומים וכלים אחרים.

force-com

:בואו נדבר ביזנס